Інститут гематології та трансфузіології НАМН

Консультативне поліклінічне відділення

Завідувач: заслужений лікар України ОНІЩЕНКО Михайло Федорович
тел.:(044)440-13-55

Консультативне поліклінічне відділення для дорослих розташоване на базі поліклініки №3 Шевченківського району за адресою: вул. Ризька, 1 (третій поверх, тел.: 440-13-55).

Прийом дітей віком до 18 років проводиться на базі Міського центру матері та дитини за адресою: вул. Срітенська, 7/9 (п’ятий поверх).

Консультативний прийом проводиться щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 8:00 до 14:00 години.

У консультативному поліклінічному відділенні ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» надається спеціалізована консультативнамедична допомога профільним хворим, проводиться апробація нових методів діагностики, профілактики та лікування.

Лікарі-гематологи проводять огляд пацієнтів, дають оцінку морфологічних, біохімічних та гістологічних аналізів крові, кісткового мозку та трепанобіоптату з подальшою видачею заключень про наявність або відсутність системної патології крові. Також, у випадку необхідності, призначають лікування та вирішують питання про доцільність направлення хворих до спеціалізованих гематологічних відділень.

Прийом хворих ведуть спеціалісти-лікарі та наукові співробітники клінічних підрозділів інституту: завідувач консультативним поліклінічним відділенням — Заслужений лікар України, лікар-гематолог вищої категорії Оніщенко М. Ф., лікарі-гематологи вищої категорії Вдовцов О. А. та Маркова І. А. і дитячий лікар-гематолог к. мед. н. Киреєва С. С.

Пошук по сайту